Chi phí thực của một chai vang

Có khi nào bạn đã phải trả giá quá cao cho những chi phí “ảo” của một chai vang?

Như mọi sản phẩm trên thị trường, giá của một chai vang được hình thành từ khá nhiều yếu tố. Ngoài chi phí sản xuất, bạn còn phải trả cho các chi phí khác như phí vận chuyển, khấu hao, marketing hay thương hiệu. Vậy liệu bạn đã bao giờ thử đặt câu hỏi rằng chi phí thực để sản xuất một chai rượu vang là bao nhiêu chưa?

Nếu bạn muốn biết sự thật, hãy xem thông tin dưới đây.

chi phi that cua mọt chai ruou vang